Teenused eraklientidele:

Pakun individuaalset psühholoogilist nõustamist ning tervise- ja heaolualast juhendamist.
Juhindun kliendi vajadustest ning isiklikest eesmärkidest ja eelistustest.  Aitan kogu saadaoleva infohulga toel valida parima võimaliku teekonna, mille saavutamine on kliendile realistlik ning motiveeriv.


Teenused spetsialistidele ja äriklientidele/organisatsioonidele:

Selgitan koostöös kliendiga välja asjaolud ja täpsustan vajadusi, millele toetudes teen lähtuvalt kliendipoolsetest eelistustest kindlaks sobiva sekkumise eesmärgid, sisu ja vormi. Pädevuste piires viin sekkumised ellu, täiendavate spetsialistide kaasamise vajadusel viin kliendi nendega kokku.