Psühholoogiline nõustamine, tervise- ja heaolualane juhendamine ning konsultatsioonid videokõne teel litsenseeritud kliiniliselt psühholoogilt ja neuropsühholoogilt. 

– Mis minu, mu lähedase või minu töötaja tervise ja heaoluga toimub?
– Mida toob praegune olukord lühi- ja pikaajaliselt endaga kaasa, arvestades minu, mu lähedaste või minu töötajate varasemaid haigusi ning senist igapäevast toimetulekut?
– Missuguse spetsialisti abi või nõu vajaksin praegusel hetkel kõige rohkem?
– Olen suure koormuse all, mul on palju küsimusi ning tõenäoliselt vajaksin mitmekülgset abi, kuid ma ei tea, kust alustada.

Terviseseisundi juhtimine ning pikaajalise heaolu tagamine on väga keeruline, iseäranis väljakutserohketel aegadel. Teavet ja õpetussõnu on ümberringi palju, ajasurve on suur ning sageli on suureks väljakutseks kõikidest võimalikest parimate otsuste tegemine, mis puudutavad tervist ja heaolu. Toetan abivajajat ning aitan infomeres orienteeruda ja lahenduseni jõuda.

Lisaks tööle eraklientidega olen toeks ka organisatsioonidele heaolualaste eesmärkideni jõudmisel, aidates välja töötada uuringuid ja sekkumisi ning nõustades spetsialiste.