Olen René Randver, kvalifitseeritud kliiniline psühholoog ja neuropsühholoog. Olen lõpetanud magistriõppeprogrammid Hollandis Maastrichti ülikooli psühholoogia ja neuroteaduste teaduskonnas neuropsühholoogia alal ning Tartu ülikooli arstiteaduskonnas biomeditsiini alal.
 
Olen olnud praktikal SA TÜK Lastekliiniku neuroloogia ja neurorehabilitatsiooni osakonnas ja Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskuses, viimasesse jäin peale praktika lõpetamist ka pikemaks perioodiks tööle.
 
Haiglatöös spetsialiseerusin mäluhäiretele ning muudele kognitiivsetele probleemidele, mis kaasnevad erinevatele kesknärvisüsteemi mõjutavatele haigussesisunditele (näiteks Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi ja erinevad dementsussündroomid, ajutraumad, insult), aga puutusin sageli kokku ka psühhiaatriliste haigustega, sh erinevate meeleolu-, ärevus-, isiksus- ja käitumishäiretega.
 
Viimastel aastatel olen olnud aktiivne täiskasvanute psühhiaatria valdkonnas, kus hindamiste fookuses on olnud erinevad neuroarengulised ja -psühhiaatrilised probleemid (nt aktiivsus-tähelepanuhäire, autism). Olen käesolevalt lõpule viimas oma doktorantuuri psühholoogia alal Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis.
 
Psüühikahäired võivad lisaks iseseisvale esinemisele kaasneda ka mitmete kehaliste haigustega, näiteks südame- ja veresoonkonnahäirete, diabeedi, erinevate nakkushaiguste ja mitme teisega. Olen teenuseosutamisel olnud sageli olukorras, kus pean nõustama inimest võimalikult terviklikult, arvestades tema isiklikke füüsilisi, psüühilisi ning sotsiaalseid mõjutegureid. See tähendab, et inimene on oodanud valdkonnaüleseid soovitusi, mis teda reaalselt aitaksid probleemidega paremini toime tulla. 
 
Covid-19 pandeemia ühes kaugteenuste osutamise võimaluste laienemisega võimaldab – ja kohati ka kohustab – inimesel teenuseid kasutada kodust lahkumata. Kombineerides teadmisi inimkeha (sealhulgas peaaju ning psüühiliste protsesside) toimimisest laiapõhjalise kogemusega inimeste vaimse tervise toetamisel, oman sobivat ettevalmistust kliendi probleemide käsitlisemiseks vajaduspõhiselt. Oma kompetentsi piirides toimetades ning vajadusel koostööd tehes sidusvaldkondade spetsialistidega usun, et saan olla kliendile väärtuslikuks olukorda mõtestavaks partneriks.
 
Rohkem saab minu kohta teavet siit ja siit.