Olen René Randver, kutsega kliiniline psühholoog ja neuropsühholoog. Olen lõpetanud magistriõppeprogrammid Hollandis Maastrichti Ülikooli psühholoogia ja neuroteaduste teaduskonnas neuropsühholoogia alal ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas biomeditsiini alal. 2021. aastal kaitsesin doktorikraadi psühholoogia alal Tartu Ülikoolis.

 

Olen olnud praktikal SA TÜK Lastekliiniku neuroloogia ja neurorehabilitatsiooni osakonnas ja Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskuses, viimasesse jäin peale praktika lõpetamist ka pikemaks perioodiks tööle.

 

Haiglatöös spetsialiseerusin mäluhäiretele ning muudele kognitiivsetele probleemidele, mis kaasnevad erinevatele häiretele ning haigussesisunditele (näiteks Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi ja erinevad dementsussündroomid, ajutraumad, insult jpt), aga puutusin sageli kokku ka psühhiaatriliste haigustega, sh erinevate meeleolu-, ärevus-, isiksus- ja käitumishäiretega. Hilisematel aastatel olen olnud aktiivsem täiskasvanute psühhiaatria valdkonnas, kus fookuses on olnud erinevad neuroarengulised ja -psühhiaatrilised probleemid (nt täiskasvanute aktiivsus-tähelepanuhäire).

 

Psüühikahäired võivad lisaks iseseisvale esinemisele kaasneda ka mitmete kehaliste haigustega, näiteks südame- ja veresoonkonnahäirete, diabeedi, erinevate nakkushaiguste ja mitme teisega. Olen vaimse tervise spetsialistina olnud sageli olukorras, kus pean nõustama inimest ja tema lähedasi terviklikult, arvestades füüsilisi, psüühilisi ning sotsiaalseid mõjutegureid. Üldjuhul oodatakse soovitusi, mis reaalselt aitaksid probleemidega paremini toime tulla ning vajadusel haiguse ning selle tagajärgedega igapäevaselt koos elada.

 

Covid-19 pandeemia ühes kaugteenuste osutamise võimaluste laienemisega võimaldab – ja kohati ka kohustab – inimesel teenuseid kasutada kodust lahkumata. Kombineerides teadmisi inimkeha (sealhulgas peaaju ning psüühiliste protsesside) toimimisest laiapõhjalise kogemusega inimeste vaimse tervise toetamisel, oman sobivat ettevalmistust terviseprobleemide käsitlisemiseks vajaduspõhiselt. Oma kompetentsi piirides toimetades ning vajadusel koostööd tehes sidusvaldkondade spetsialistidega usun, et saan olla kliendile väärtuslikuks olukorda mõtestavaks partneriks.

 

Rohkem saab minu kohta teavet siit ja siit.