Neuropsühholoogi konsultatsioon

Nõustame ja konsulteerime klienti vaimse tervise ja psüühikaga seotud küsimustes. Selgitame koostöös kliendiga välja eluloolised ja tervisliku seisundiga seotud asjaolud, millele toetudes teeme lähtuvalt kliendi isiklikest eesmärkidest kindlaks neuropsühholoogilise uurimise ning sekkumise vajaduse, spetsiifika ja ulatuse. Kui probleem jääb Neura haardeulatusest välja, suuname kliendi valdkondlike spetsialistide juurde.

Neuropsühholoogiline hindamine

Ülevaate neuropsühholoogilisest uurimisest leiad siit.

Täiskasvanud klientidele teostame erinevate kesknärvisüsteemi hõlmavate haigusseisundite neuropsühholoogilisi hindamisi, keskendudes vaimsetele võimetele, meeleolule, käitumisele, tegevusvõimele ning igapäevasele toimetulekule. Pakume võimalust teostada neuropsühholoogilisi uuringuid järgmistes valdkondades:

Taastav neuropsühholoogia

Psühhoteraapia

  1. Mäluhäirete grupp – Klientide informeerimine ja nõustamine grupis (mälu- ja tähelepanuprobleemid, kaasnevad meeleoluhäired, igapäevane toimetulek ning kõrget psüühilist elulemust toetav elustiil)
  2. Klientide lähedaste grupp – Klientide lähedaste informeerimine ja nõustamine grupis (probleemide iseloom, võimalused kliendi paranemise toetamiseks, toimetulek emotsionaalsete probleemidega.