Teenused

Neuropsühholoogi konsultatsioon

Nõustame ja konsulteerime klienti vaimse tervise ja psüühikaga seotud küsimustes. Selgitame koostöös kliendiga välja eluloolised ja tervisliku seisundiga seotud asjaolud, millele toetudes teeme lähtuvalt kliendi isiklikest eesmärkidest kindlaks neuropsühholoogilise uurimise ning sekkumise vajaduse, spetsiifika ja ulatuse. Kui probleem jääb Neura haardeulatusest välja, suuname kliendi valdkondlike spetsialistide juurde.

Neuropsühholoogiline hindamine

Ülevaate neuropsühholoogilisest uurimisest leiad siit.

Täiskasvanud klientidele teostame erinevate kesknärvisüsteemi hõlmavate haigusseisundite neuropsühholoogilisi hindamisi, keskendudes vaimsetele võimetele, meeleolule, käitumisele, tegevusvõimele ning igapäevasele toimetulekule. Pakume võimalust teostada neuropsühholoogilisi uuringuid järgmistes valdkondades:

 • Mälukliinik: vanuse, stressi ja muuga seotud mälumuutused, tähelepanu- ja keskendumisraskused, kaasuvad kognitiivsed häired;

 • Neurodegeneratiivsed haigused ning dementsussündroom (sealhulgas Alzheimeri tõbi, frontotemporaalne dementsus, dementsus Lewy kehakestest, dementsus Parkinsoni tõvest)

 • Südame- ja veresoonkonnahäirete mõju kesknärvisüsteemile – vaskulaarne kognitiivne häire, insuldid ja vaskulaarne dementsus

 • Omandatud ajukahjustus (näiteks ajutrauma, hulgiskleroos e. SM, epilepsia, ajukasvajad jm)

 • Kesknärvisüsteemi haigusseisunditega kaasnevad meeleolu-, isiksus- ja unehäired

Taastav neuropsühholoogia

 • Pakume personaalseid vaimse võimekuse alaseid konsultatsioone ning nõustamist. Külastus sisaldab inimese eluloo ja tervisliku seisundi põhjalikku uurimist, riskifaktorite väljaselgitamist ning korrektuuride väljapakkumist (südame- ja veresoonkonnaga seotud probleemid, dieet ja ainevahetus, uni, füüsiline aktiivsus, sotsiaalsed suhted, stressitase jm tervislikku seisundit puudutav).

 • Kasutades neuropsühholoogilise uuringu tulemusi, töötame välja kliendile kohandatud vaimsete võimete treeningprogrammi, sh rakendame arvutil läbiviidavaid ülesandeid nii kliinikus kui kliendi kodus (töötame tähelepanu, mälu, täidesaatvate võimete, nägemis- ja ruumitaju jt psüühiliste funktsioonidega).

 • Kodukoha hindamine – Eestis vähelevinud teenusena pakume kognitiivse häirega kliendi igapäevast toimetulekut toetavate keskkondlike tegurite hindamist ja sellealast nõustamist neuropsühholoogi poolt. Koduvisiite teostame antud teenuse raames Tallinna ja Haapsalu ning nende lähiümbruse piires. Teenuse raames hindame keskkondlikke piiranguid, pakume välja kompensatoorseid strateegiaid ja aitame organiseerida vajalikke abivahendeid. Ühtlasi kaasame, nõustame ja koolitame põhjalikult kliendi lähedasi.

Psühhoteraapia

 • Individuaalne psühhoteraapia kohanemaks neuroloogilisest haigusest tingitud muutustega tegevusvõimes, meeleolus, minapildis ja elukvaliteedis.
 • Dementsuse psühhoteraapia (sh käitumuslikud sekkumised, keskkonna kohandamine jm)
 • Unehäirete psühhoteraapia
 • Grupiteraapiad
 1. Mäluhäirete grupp – Klientide informeerimine ja nõustamine grupis (mälu- ja tähelepanuprobleemid, kaasnevad meeleoluhäired, igapäevane toimetulek ning kõrget psüühilist elulemust toetav elustiil)
 2. Klientide lähedaste grupp – Klientide lähedaste informeerimine ja nõustamine grupis (probleemide iseloom, võimalused kliendi paranemise toetamiseks, toimetulek emotsionaalsete probleemidega.