Visioon – Aidata klienti terviklikult, arvestades tema isiklikke eripärasid ja soove ning leevendades võimalusel tema enda poolt tajutud puudujääke oma elus.

Missioon – Kliendi tervisliku seisundi toetamine läbi neuropsühholoogilise konsulteerimise ja nõustamise, hindamise ning sekkumiste.

Kliendikesksus – Tegeleme sellega, mis on tähtis kliendile ja tema lähedastele neile võimalikult hästi sobivatel tingimustel.

Tõenduspõhisus – Toetume oma töös, sealhulgas kasutatavas metoodikas, materjalides ja ekspertnõuannetes tõenduspõhistele allikatele.

Konfidentsiaalsus – Austame kliendi ja tema isikuandmete puutumatust.

Juhindume oma töös Eesti Psühholoogide Liidu eetilistest printsiipidest.