Täiendkoolitus „Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis“

Toimumise aeg ja koht: 19.-21. mai, 2016, Tallinn
Koolituse maht: 1 EAP

Koolitajad
Helen Pikkat (kliiniline neuropsühholoog, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, OÜ Neura)
Kadi Epler (kliiniline neuropsühholoog, neuroloogilise kutserehabilitatsiooni keskus NeuroKom, Bad Tölz, Saksamaa)

Sihtrühm
Taastusravi spetsialistid (psühholoogid, logopeedid, tegevusterapeudid, füsioterapeudid), kes töötavad ajukahjustusega patsientidega

Taust
Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kaasaegsetest tõenduspõhistest lähenemistest ning kliinilises praktikas kasutusel olevatest sekkumistest kognitiivsete, emotsionaalsete ja käitumuslike probleemide korral. Koolituse sisu keskendub mitteprogresseeruvate neuroloogiliste probleemidega täiskasvanutele, kuid mitmed meetodid on rakendatavad ka teiste patsiendigruppide puhul.

Neuropsühholoogiliste probleemidega puutuvad oma töös kokku mitmed patsiendiga tegelevad spetsialistid ning probleemide leevendamine toimib kõige efektiivsemalt meeskonnatööna. Seetõttu ootame koolitusele osalema neuroloogilises taastusravis/rehabilitatsioonis töötavaid spetsialiste (psühholoogid, logopeedid, tegevusterapeudid, füsioterapeudid). Soovime koolitusega edendada koostööd erinevate spetsialistide vahel neuropsühholoogiliste probleemidega tegelemisel.

Koolitus on praktilise suunaga, sisaldades lisaks loengutele mitmeid näiteid ja harjutusi ning videoväljavõtteid tööst patsientidega. Iga teema kohta saadetakse osalejatele lisamaterjal (artiklid, raamatu peatükid), mille koolituspäevale eelnev läbitöötamine aitab kaasa koolituselt saadavate teadmiste kinnistumisele. Koolitusel jaotatav lugemismaterjal on inglisekeelne.

Koolituse lõpliku sisu koostamisel lähtume ka osalejate saadetud küsimustest ja soovidest. Ülevaate neuropsühholoogilisest taastusravist võite saada Eesti Arstis ilmunud artiklist “Taastav neuropsühholoogia ja selle areng Eestis”. Eesti Psühholoogide Liidu akrediteering koolitusele on taotlemisel. Koolituse teemad ja esialgne ajakava

19.05.2016

• Erinevad lähenemised neuropsühholoogilisele taastamisele
• Koostöö patsiendi tugivõrgustikuga
• Taastumise varajane staadium
• Käitumuslikud lähenemised

20.05.2016

• Tähelepanu
• Neglekt ja nägemishäired
• Mälu

21.05.2016

• Täidesaatvad funktsioonid
• Emotsionaalsed probleemid
• Koostöö ja haigusteadlikkuse toetamine

Osalustasu ja registreerumine
Koolituse hind on 200 eurot (sh KM). Hinna sees on koolitusmaterjalid, kohvipausid ning lõunasöögid.

Registreerumiseks palume täita küsimustik SIIN. Registreerumise tähtaeg on 29.04.2016.

Registreerimine on lõplik kui osalustasu on makstud. Arve ja info tasumisvõimaluste kohta saadetakse osalejale e-posti teel.

Kontaktandmed
Koolitust korraldab neuropsühholoogiakliinik Neura (www.neura.ee).
Küsimuste korral kontakteeruge Helen Pikkatiga (helen@neura.ee)

Lisa kommentaar