Dementsussündroomiga võib kaasneda terve rida soovimatuid psüühilisi probleeme, mis võivad puudutada muuhulgas isiku mälu ja mõtlemist, meeleolu ja käitumist ning kõnevõimet ja suhtlust teiste inimestega.

Patsiendi seisundit saab hinnata ning hindamistulemustest lähtuvalt on võimalik välja pakkuda konkreetseid soovitusi, kuidas tõhustada igapäevast toimetulekut, tagada patsiendile turvatunne ja maksimaalne heaolu ning toetada tema lähedasi ja hooldajaid.

Pakume nii individuaal- kui grupiteraapiat nii dementsussündroomiga patsiendile kui tema lähedastele.