Koolitused ja töötoad

Neuras toimuvate täiendkoolituste regulatsioonid on leitavad siit.

——————————————————————————————————

Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis (1 EAP)

Õppekava kirjeldus

——————————————————————————————————

Kliendile ja tema lähedastele:

Koolitused ja töötoad toimuvad piisava arvu huvitundjate olemasolul ja/või eritellimusel.

  • Psüühilise heaolu seminarid: Kuidas kaitsta oma aju eluliste muutuste eest
  • Vaimse võimekuse tõstmine ja säilitamine
  • Traumaatiline ajukahjustus / Insult: Taastusravi peale 1. haigusjärgset aastat
  • Kuidas toetada kognitiivse häirega isikut?

Info plaaniliste koolituste osas ilmub meie kodulehel ja Neura Facebooki lehel.

Kolleegidele:

  • Kliiniline neuropsühholoogia kui rakenduslik teadus ja selle kasutusvõimalused
  • Tõenduspõhine kognitiivsete võimete taastamine
  • Erinevaid meditsiiniharusid esindavate spetsialistide neuropsühholoogiline nõustamine
  • Venekeelne kliiniline neuropsühholoogia: Keelenõuanne, eratunnid ja dokumentide toimetamine vastavalt soovidele
  • Akadeemiline nõustamine ajuteadustes: uurimusküsimusest trükiseni

Koolitused, töötoad ja seminarid toimuvad enamasti ettetellimisel. Soovid koolitust tellida või täpsemat infot saada?  Võta meiega ühendust aadressil info@neura.ee.